Storfe

STORFE

Kyrene våre er ammekyr og brukes kun til kjøttproduksjon. I motsetning til de fleste melkekyr så ammer kyrene kalven sin så lenge den drikker melk. Derav navnet. Vi har et opplegg der kalvene blir født februar-april og flokken tas ut på beite i mai. De går ute så lenge været tillater det. Som oftes i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Da går de på innmarksbeiter i starten av perioden. Her kommer gresset opp først og nærheten til gården gjør det lettere å følge med på at dyrene har det bra. Spesielt kalvene må følges med. Utover sommeren sender vi flokken til fjells. Da er gresset langt nok der også. Her går de ca 8 uker. Så tar vi de ned igjen på innmarksbeitet når gresset er vokst opp der og de har spist ned gresset på fjellet.

 

Vi har en besetning med forskjellige raser, men ønsker å få inn mer og mer Aberdeen Angus. Vi vil derfor kun bruke angusokser fremover, noe som vil gi oss dyr som er fra 50-100 % Angus. Vi har valgt denne rasen fordi den er kjent for godt kjøtt med god fettmarmorering. Rasen er meget god på beite da den utnytter fôret meget godt. Kyrene kalver lett og passer veldig godt på kalven sin. Angus er også en liten rase, med kyr på ca 600 kg, noe som gjør at de i mindre grad tråkker i stykker beite og utmark.

De er nysgjerrige når vi kommer for å se til dem på beite.
Kalvene får stadig drikke melk.
Brutus og Mari er omtrent jevngamle. Ca 15 mnd på dette bildet.
Kalver i sola.
De er glade i kraftfôret vi kommer med på beite. Det gjør det lett å flytte dem til nytt beite, da de følger villig etter bøtta.
Ragnhild ble født på beite. Her er hun en dag gammel.
Sverre er eneste stutekalven vår i år. Han er glad i melk, som kalver flest.
Sonja på beitet for første gang.

Levering av kjøtt fra storfe er kalv i nov/des og ungdyr i juni/juli